Nawożenie kukurydzy na kiszonkę

Rośliny kukurydzy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują odpowiednich ilości składników pokarmowych, dlatego nawożenie kukurydzy na kiszonkę powinno uwzględniać ich potrzeby pokarmowe. Jaki nawóz pod kukurydzę na kiszonkę warto stosować i w jakich ilościach?

Rośliny kukurydzy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują odpowiednich ilości składników pokarmowych, dlatego nawożenie kukurydzy na kiszonkę powinno uwzględniać ich potrzeby pokarmowe. Jaki nawóz pod kukurydzę na kiszonkę warto stosować i w jakich ilościach? 

Wymagania glebowe kukurydzy kiszonkowej 

Przy wyborze stanowiska pod uprawę szczególną uwagę należy zwrócić zarówno na wymagania glebowe kukurydzy na kiszonkę, jak i na jej potrzeby pokarmowe. Kukurydza na kiszonkę może dawać satysfakcjonujące plony zwłaszcza na glebach: 

 • próchnicznych, 
 • ciepłych, 
 • przewiewnych, 
 • o uregulowanych stosunkach powietrzno-wodnych, 
 • zasobnych w składniki pokarmowe. 

Wyjątek stanowią gleby ciężkie i podmokłe, na których siew kukurydzy na kiszonkę może okazać się nierentowny. W celu prawidłowego ustalenia dawek nawozów należy dokładnie poznać potrzeby pokarmowe kukurydzy, a także określić zawartość składników pokarmowych w podłożu. 

Kukurydza na kiszonkę – nawożenie 

Plon kukurydzy uprawianej na kiszonkę uzależniony jest od ilości dostarczanych składników pokarmowych. Nawożenie kukurydzy na kiszonkę powinno uwzględniać zarówno nawozy mineralne, jak i naturalne. Ważną rolę w nawożeniu kukurydzy odgrywają również mikroelementy. Najważniejszym mikroelementem w uprawie kukurydzy jest cynk. Można dostarczać go zarówno doglebowo, jak i dolistnie. Ważny jest też bor, którego niedobór może prowadzić do skrócenia międzywęźli, a także deformacji kolb. 

Potrzeby pokarmowe kukurydzy na kiszonkę

Istotną rolę odgrywa pokrycie zapotrzebowania roślin kukurydzy na niezbędne składniki pokarmowe w całym okresie wegetacji. Szacunkowo kukurydza na kiszonkę do wytworzenia 1 tony zielonki pobiera: 

 • 4,0 kg N, 
 • 2,0 kg P₂O₅, 
 • 4,0 kg K₂O, 
 • 0,8 kg MgO. 

Jeśli chodzi o nawożenie kukurydzy na kiszonkę, powinno ono uwzględniać zarówno makroelementy, bez których rośliny kukurydzy nie mogą prawidłowo funkcjonować, jak i mikroelementy, które pobierane są w niewielkich ilościach. 

Nawożenie kukurydzy azotem 

Azot przez rośliny kukurydzy pobierany jest przez cały okres wegetacji, jednak najintensywniej kukurydza na kiszonkę pobiera ten pierwiastek od fazy 11 liści do kwitnienia. Nawożenie kukurydzy azotem stanowi podstawę dynamicznego wzrostu roślin, poza tym odgrywa istotną rolę w maksymalizacji:

 • procesu fotosyntezy,
 • biomasy liści, 
 • wielkości plonu.

Ile nawozu pod kukurydzę na kiszonkę należy zastosować? W celu ustalenia optymalnej dawki azotu posłużyć się można wzorem: dawka N [kg·ha-1] = przewidywany plon kukurydzy × pobranie N — zawartość N w glebie (N min).

Nawozy organiczne pod kukurydzę

W uprawie kukurydzy na kiszonkę ważną rolę odgrywa również nawożenie organiczne. Stosując nawożenie pod kukurydzę na kiszonkę obornikiem, można obniżyć nawożenie mineralne. Oprócz obornika najczęściej wykorzystywanym nawozem jest gnojowica, której zastosowanie poprawia opłacalność produkcji. Najwięcej składników rośliny pobierają na przełomie czerwca i lipca, kiedy rozkład materii organicznej w glebie jest najszybszy. Nawożenie organiczne kukurydzy zwiększa aktywność biologiczną gleby, poza tym ułatwia pobieranie składników pokarmowych. 

Poprzedni artykułTechnologia spotyka naturę – jak nowoczesne technologie optymalizują rolnictwo
Następny artykułProblem nielegalnego zrzutu ścieków do rzek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj